Gmina Trawniki


TRAWNIKI
23o01' E 51o08' N


Położenie geograficzne.


Na pograniczu Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego, u ujścia Giełczwi i Marianki do Wieprza. Północno-Zachodnia część gminy należy do Wyniosłości Giełczewskiej oraz do Równiny Łuszczowskiej, południowo-wschodnia do Obniżenia Dorohuckiego.


Zasoby wodne.

Obszar Gminy Trawniki leży w zlewni Wieprza z dwoma odcinkami dopływów: Giełczew na długości ok. 7 km i Marianka - ok. 3 km.
Na obszar wód powierzchniowych składają się wypełnione wodą zagłębienia bezodpływowe, sieć rowów melioracyjnych, niewielkie stawy oraz małe źródełka.
Przez teren gminy przebiega ok. 7 km odcinek kanału Wieprz-Krzna.


Warunki klimatyczne.


Typ pogody uwarunkowany przez napływ mas powietrznych: ok. 60% mas polarnych morskich oraz 30% polarnych kontynentalnych. Powietrze polarne morskie w lecie przynosi ochłodzenie, w zimie ocieplenie. Powietrze kontynentalne w zimie przynosi znaczne spadki temperatury, w lecie upały.
Najczęstszy kierunek wiatru: zachodni.


Dane o gminie Trawniki


Powierzchnia - 8416 ha
Mieszkańcy - 9760 (2000, GUS)
Gospodarstw rolnych - 2629
Użytki rolne - 6843 ha
w tym:
grunty rolne - 5101 ha
użytki zielone - 1628 ha
sady - 114
Ponadto:
lasy - 602 ha
nieużytki - 186 ha
wody - 114 ha
pozostałe - 671 ha.


Ludność.


Wg stanu na 15 maja 1999 roku ludność gminy w 11 sołectwach wynosi 9904 mieszkańców, z czego 2987 przypada na Trawniki.

Napisz do mnie aktualizacja:
28.10.2001
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony