Największa, po Trawnikach, miejscowość gminy Trawniki. Położona na wschód od Trawnik, nad rzeką Marianką.

Wjazd do Oleśnik od strony Dobryniowa. 1.04.2002 r.

Pierwsza znana wzmianka o Oleśnikach pochodzi z 1359 r. Stare dzieje lecz prawie żadnych zabytków. Jak w całej gminie zresztą. Wymienić można kaplicę z 1923 r. wybudowaną przy skrzyżowaniu z szosą na Krasnystaw i do Woli Idzikowskiej. Nie zachował się dwór (własność Stokowskich) ani folwark. Jeszcze w 1994 zrobiłem


zdjęcia zabudowań podworskich. Niedługo potem zostały rozebrane.
Istnieje jeszcze


1.05.2004

fragment muru za cmentarzem ale nie wiem po czym to pozostałość. Prawdopodobnie jest to fragment ogrodzenia otaczającego zabudowania gospodarcze folwarku.

Nieco dalej, w kierunku północno-zachodnim stoi chyba najciekawszy obiekt w okolicy

16.05.99


30.01.00


03.05.99

pozostałości wiatraka typu holenderskiego.

I to raczej wszystkie ślady po zabudowaniach dworskich

W latach osiemdziesiątych wybudowano w centrum wsi kościół.

Także w samym centrum wsi jest stadion a przy nim opuszczona chałupa. Ze strzechą - już nie spotykaną.

Chałupa przy stadionie. Szatnia? 6.10.2001


Ta sama chałupa 2.05.2002 r. Spłonęła trzy dni przed zrobieniem tego zdjęcia.


Innym charakterystycznym punktem Oleśnik jest stojąca w samym centrum wsi, przy remizie, drewniana wieża do suszenia węży strażackich.


17.11.2001 r.

Niebezpiecznie przechylona może runąć przy jakiejś większej wichurze.
Najbardziej urokliwe dla mnie miejsce Oleśnik znajduje się nad Marianką w pobliżu stawów i dwóch źródeł.

Staw w Oleśnikach
Jeden ze stawów w Oleśnikach. 26.08.2001 r.

Wszystko wskazuje na to, że kolejne urokliwe miejsca w okolicach Oleśnik pojawią się niebawem. W najbliższych latach planowana jest budowa zbiornika wodnego. Na wschód od Oleśnik dolina Wieprza ma być przegrodzona zaporą o wysokości 9 m. Powstały zbiornik ma sięgać przedmieść Krasnegostawu, magazynować 65 mln m3 wody i mieć powierzchnię 1730 ha. Jeśli plany te zostaną zrealizowane, Oleśniki staną się atrakcyjną miejscowością wypoczynkową.
30.06.2001

Gdzieś tutaj, być może, zostanie wzniesiona zapora.


Strona o Oleśnikach
Szkoła
Młyn w Oleśnikach
Bocianie gniazda
Marianka


Napisz do mnie aktualizacja:
3.06.2004
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony