6.03.1999 r.

O Trawnikach bardzo dużo jest już na tych stronach. Wystarczy kliknąć przycisk INDEX. Jeszcze więcej jest w opracowaniu. Prawdę mówiąc, nie widzę końca pracy za którą się wziąłem. I bardzo dobrze. Bo odkrywanie faktów z historii Trawnik, zwykle zupełnie albo bardzo mało mi znanych, jest niezmiernie ekscytujące. A jeśli jeszcze kogoś, oprócz mnie, to zainteresuje...

6.03.1999 r.

A co uczone księgi mówią o Trawnikach?

Zacznijmy od nazwy. Stanisław Rospond - "Słownik etymologiczny miast i gmin PRL", Ossolineum, 1984:
TRAWNIKI, gm.: w XVI w. była to wieś Trawnik; tak ją wymienił Długosz. Porównaj jeszcze 1571 r. Trawnik, czyli nazwa topograficzna na oznaczenie miejscowości w okolicy trawiastej, łąkowej. W Jugosławii jest miasto Travnik. Wyraz trawnik jako miejsce porosłe trawą stał się podstawą dość częstych nazw topograficznych i również terenowych. Forma pluralna (Trawniki) podobnie jak Wierzby, była topominicznie bardziej komunikatywna.

Edward Maliszewski i Bolesław Olszewicz "Podręczny słownik geograficzny ze szczególnym uwzględnieniem Polski jej spraw i interesów", Warszawa, 1927, zawiera raczej lakoniczne hasło:
Trawniki, w., pow. i woj. lubelskie, nad rz. Wieprzem, st. kol. 215 km. od Warszawy a 34 km. od Lublina, cukrownia.

Granica gminy Trawniki od strony Fajsławic 7.07.2013 r.
Napisz do mnie aktualizacja:
6.04.2002
powrót do poprzedniej strony powrót na początek strony